Önkormányzat

Mindannyiunk feladata a település környezetének gondozása

Csobánka Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete határozza meg a település környezetének védelmére hozott rendelkezéseket. A rendelet célja a település lakossága és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezeti elemek védelme, a község közigazgatási területén a köztisztaság és az egészséges környezet fenntartása.

A település környezetének védelme, a köztisztaság fenntartása elsőrendű érdek, ezért ennek előmozdításában és fenntartásában az önkormányzatnak és a lakosoknak is van feladata. Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, gondozásáról, általános jellegű takarításáról az önkormányzat település-karbantartásért felelős munkatársai gondoskodnak.
A község területén lévő ingatlanok tulajdonosai kötelesek ingatlanukat megművelni, rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttől, vadon növő bokortól megtisztítani.

A magántulajdonban lévő ingatlan tulajdonosának kötelessége a járdán lévő gaz kiirtása és a közterületre kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése, hogy a gyalogos közlekedést, a forgalombiztonsághoz szükséges kilátást biztosítsa, valamint, hogy a telefon- és elektromos vezetékeket ne veszélyeztesse.

Továbbá a rendelet 3. § (1), (2) és (3) bekezdései szerint:
A bokrokat a saroktól 50 m-en belül 80 cm magasra kell vágni, a fákat 2,2 m-re kell feltisztítani, az út vagy járda felé növő sövényeket, bokrokat oly módon kell levágni, hogy az úton haladó járművekben ne tegyen kárt, a gyalogosok elhaladását ne akadályozza.
A légvezetékeket zavaró ágak eltávolításáról vagy eltávolíttatásáról a fa tulajdonosa – elektromos vezetékek esetén az ELMŰ-vel történő kötelező egyeztetést követően – saját költségére, maga köteles gondoskodni.
A fent hivatkozott rendelet alapján kérjük a lakosok együttműködését a település környezetének gondozásában!