Önkormányzat

Mérlegen az első év

Október 31-én volt pontosan egy éve, hogy megtartotta alakuló ülését a 2019. évi önkormányzati választáson megválasztott képviselő-testület. Ez alkalomból a képviselőknek és a pénzügyi bizottság két külsős tagjának tettünk fel körkérdéseket, hogy megtudjuk, hogyan vélekednek az elmúlt egy év eseményeiről és önkormányzati munkájáról. Decemberben pedig a Völgyes József polgármesterrel készülő évértékelő interjú olvasható majd.

Ön szerint mennyit változott Csobánka az elmúlt egy évben?

ALVINCZ ANETT (önkormányzati képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke): Az újonnan megválasztott képviselő-testület nagy lendülettel vetette bele magát az önkormányzati munkába. Ez a munka kezdetben nehezen indult, hiszen három, jelentős pozíciót betöltő munkatárs távozott a hivatalból. Munkánkat megnehezítette a vírus miatt kialakult helyzet is, ezért sok változást még nem tapasztalhattak a lakók.

BABOS-KASZAB VERONIKA (önkormányzati képviselő, a pénzügyi bizottság tagja): A változás leginkább a lakosság és a testület közötti közvetlenebb kapcsolattartásban lett látványos számomra. Sokat fejlődött a hivatal és a település közötti kommunikáció. Csobánka levegőjének tisztasága az avarégetés megszüntetésével ugyancsak javult (bár erre pontos mérések nem állnak a rendelkezésünkre). A közösségi élet is sokat fejlődött. A pandémia időszaka is előmozdította az emberek egymás iránt tanúsított tiszteletét és segítő szándékát. Rengeteg segítséget kapott mind a hivatal, mind a képviselő-testület önkéntesektől, szakemberektől, akiknek segítségét ezúton is szeretném még egyszer megköszönni. Nagyon sokat javult Csobánka és a környező települések viszonya. Javult a Pilisi Parkerdővel való együttműködés. Mind a hulladékelszállításban, mind a zöldhulladék kezelésében rengeteget lépett előre a település. A jelenleg módosítási folyamat alatt álló „Együttélés szabályairól szóló rendelet” változásaitól is azt várom, hogy Csobánkánk valóban mindenkié legyen, és mindenki magáénak érezze gondjaival, sikereivel együtt.

BOGNÁR LÁSZLÓ (önkormányzati képviselő, alpolgármester): Mint közösség sokat fejlődött a település. A megkezdett közösségépítő munka eredménye a karácsonyi ajándékozás, a sok felajánlott önkéntes munka a vírus első hulláma alatt, a nehézségek ellenére megvalósult kulturális és sportprogramok, mint a Sörteraszok, az 5 Nemzet Fesztivál, a Csobánka Kupa. Zöldterületeink is szépülnek, a központ gondozottabb, elsősorban Minczér Sanyiéknak köszönhetően.

GULCSIK VILMOS (önkormányzati képviselő): Új polgármester, új testületi tagok vannak, sőt még új önkormányzati dolgozók is. Ez alapvetően hozott magával egy változást, de véleményem szerint ez még nem az a változás, amit a lakosok is szerettek volna. Ebben sok minden közrejátszott. Új polgármesterünknek is át kell látnia a folyamatokat, a testületi tagoknak is össze kell csiszolódni, ráadásul a kialakult pandémiás időszak sem segítette, hogy a változás érzékelhető legyen településünkön. Nagyon sok munkát fektetünk abba, hogy a következő években érezhető legyen a változás.

MARKOLT-LINDMAYER GABRIELLA (önkormányzati képviselő): Az idei év nem csak Csobánkán volt más. Azt gondolom, hogy a tavaszi járványhelyzet mindannyiunk életét megváltoztatta.

MOHÁCSI KATALIN (önkormányzati képviselő, a pénzügyi bizottság tagja): Nem tapasztalok változást. Az első év a tanulás szakasza mindenki számára, és nagy csodák nem is történhetnek a település költségvetése, fenntartása és biztonságos működése miatt. A kötelező feladatokat a hivatal igyekszik elvégezni, keresi a jó megoldásokat.


GROCOTT-TIMÁR ESZTER (a pénzügyi bizottság tagja): A választások előtt azt hallottam, beszélgetve sok itt lakóval, hogy úgy érzik, a település évek óta nem fejlődik. Azt gondolom, azért is tette le voksát a többség a változás mellett, hogy lehetőséget adjon egy új vezetésnek, bízva a fejlődésben. A választások eredményét látva szerintem sokan érezték úgy, hogy Csobánka új lendületet kaphat. Remélem, hogy ez a pozitív hangulat, továbbá a bizalom a polgármester úr és a képviselők felé még ma is megvan, hiszen több kérdésben sikerült már eddig is megoldást találni.

DR. VÁGÓ JÁNOS (a pénzügyi bizottság tagja): Az önkormányzati választást követően 2019. december 31-ig a Polgármesteri Hivatalból saját elhatározásuk alapján nagyon sokan távoztak. Ezért az év elején a legnehezebb a falu működésének biztosítása volt, ami sikerült. Ez elsősorban a polgármester és a jegyző érdeme. Nagy változást a lakosság 2020-ban még nem tapasztalt, de az elmúlt hónapokban sok tervet előkészítettünk, a változásokat 2021-ben már látni fogják az itt élők.


Mik azok a folyamatok, amiket előremutatónak tart a település fejlődése szempontjából?

ALVINCZ ANETT: A pénzügyi bizottságban és a képviselő-testületben is olyan személyek ülnek, akiknek nagyon jó ötleteik, javaslataik vannak. Jól tudunk együtt dolgozni. Sikernek mondható a korlátlan zöldhulladék elszállításának megoldása. A korábban jól működő kezdeményezéseket, illetve rendezvényeket folytattuk, mint pl. a karácsonyi csomagosztás, az 5 Nemzet Fesztivál. Testületünk megalkotta öt évre szóló gazdasági programját, amelyben meghatároztuk főbb célkitűzéseinket. A testületi ülések nyilvánossága is fontos előrelépés. A közterület-felügyelő alkalmazása, amit már az előző ciklusban is javasoltam és kértem, számomra szintén pozitív változás.

BABOS-KASZAB VERONIKA: Kiemelkedően hatékony és nagyon komoly kapcsolati tőkével rendelkezik polgármesterünk, aki a képviselő-testülettel is nagyon jó kapcsolatban van. Szívén viseli a falu minden gondját-baját. Bárki fordulhat hozzá bizalommal. Együttműködően, megoldásorientáltan működik a képviselő-testület és a pénzügyi bizottság. Ezúton szeretném megköszönni a külsős tagok (Grocott-Timár Eszter és dr. Vágó János) elmúlt évben tanúsított elkötelezett, igen aktív munkáját a pénzügyi bizottságban. Az öt éves gazdasági programunkban megjelölt prioritások alapján folyik a testületi munka, és egyértelmű célokat tűztünk ki. Én nagyon bízom abban, hogy a közösen meghatározott lépések és folyamatok segíteni fogják azt, hogy Csobánkát tartós fejlődési pályára állítsuk.

BOGNÁR LÁSZLÓ: Elsősorban a lakosság és a helyi civil szervezetek aktivitását és a közösségért való tenni akarását tartom fontosnak. A hivatal csapatának segítő hozzáállását a lakosság ügyeinek intézésében és a településvezetők munkájának támogatásában.

GULCSIK VILMOS: A fejlődés szempontjából két konkrét lépés van, amit szeretnék kiemelni. Az egyik a zöldhulladék elszállításával kapcsolatos változások, a másik a közterületes munkájának megkezdése. Emellett több témával is foglalkoztunk, ami a jövőre nézve hozhat eredményességet. Például a turizmus és a közvilágítás kérdése.

MARKOLT-LINDMAYER GABRIELLA: A turizmussal aktívan foglalkozik a testület, amelynek reményeim szerint lesznek eredményei. Eredmény, hogy van Csobánkán közterület-felügyelő. Remélem, hogy a jövőben a szabálytalanságokat hatékonyan tudja visszaszorítani. Számomra öröm, hogy a könyvtár újra működik.

MOHÁCSI KATALIN: A képviselők részéről a fejlődés útjára tenni Csobánkát. Nagyon jó ötletek fogalmazódtak meg annak érdekében, hogy megteremtsük Csobánka hírnevét, az itt élők megelégedésének figyelembevételével. Gazdasági program újra gondolása és annak kidolgozása. Környezetünk védelme, tisztaságának megóvása érdekében tett célkitűzések.


GROCOTT-TIMÁR ESZTER: A képviselő-testületben és a pénzügyi bizottságban is egyaránt helyet kaptak régi és új képviselők, tagok. Különböző háttérrel, szakmai múlttal, nézőponttal. Vannak, akiknek a családja generációk óta itt él, és vannak – magamat is beleértve -, akik néhány éve szerettek bele Csobánkába, és választották azt lakhelyül. Én ezt a sokszínűséget jónak tartom, hiszen nagyon sok lehetőséget rejt magában. Egyúttal örömmel tapasztaltam, hogy a tagok jó hangulatban, egymást tisztelve tudnak együtt dolgozni. Természetesen vannak véleménykülönbségek, de úgy érzem, településünk mindenki számára egyformán fontos, és ezért időt, energiát nem sajnálva tenni is akar. A továbbiakban szeretnénk megnyerni a közös munkához azokat a helyi lakosokat, akik szintén szívesen tesznek a közösségért, és akár szakértői azoknak a területeknek, amelyekben a testület a fejlődés lehetőségét látja.

DR. VÁGÓ JÁNOS: A rutinfeladatok szerintem többnyire hiba nélkül vannak megoldva. Néhány példa: a kommunális és a zöldhulladék-szállítás már jól működik. Elkezdett dolgozni a közterület- felügyelő. Időben megvettük a téli síkosságmentesítéshez szükséges anyagokat, ez az első tavalyi beszerzési árhoz viszonyítva 50%-os megtakarítást jelent. Most télre 115 m3, pályázat útján elnyert szociális tűzifát fognak szétosztani a faluban, 2019-ben csak 39 m3-ről gondoskodott a korábbi testület. Ráadásul azt a szociális ellátásra szolgáló keretből fizették, így kevesebb maradt a nehéz helyzetben élőknek. Idén végre a veszélyes hulladékot is le lehetett adni. És vannak már a „napi feladatokon” kívüli konkrét terveink is – például az iskola, bölcsőde bővítése -, készülünk a parkolási problémák megoldására, a Fő tér rendezésére, és arra, hogy Csobánkát bekapcsoljuk a falusi turizmusban is elérhető települések közé.


Mik azok a negatív folyamatok, amik az elmúlt évben jelentek meg, vagy már korábban is jelen voltak a település életében, de az elmúlt évben sem sikerült visszaszorítani? Hogyan változtatna ezeken a problémákon?

ALVINCZ ANETT: A kommunikációt a lakosság és a hivatal között továbbra sem tartom kielégítőnek. A temető állapota, különösen most Mindenszentek előtt, szintén nem javult, ez az előző ciklusban is visszatérő probléma volt. A falut rendezetlenebbnek látom, mint korábban. Sok probléma van a kóborló kutyákkal, a nem megfelelően parkoló autókkal, remélem, hogy a közterület-felügyelő megoldást fog találni ezekre.
A nemzetiségi önkormányzatok, a civil szervezetek és az önkormányzat között hatékonyabb együttműködésre lenne szükség.

BABOS-KASZAB VERONIKA: Ha néhány szóval kell megfogalmaznom a negatív folyamatot, akkor az a következő: nem felelős lakossági hozzáállás.
Néhány példa: közterületen történő szemetelés; rendezetlen udvarok, gondozatlan porták; szemét elégetése vagy azzal való fűtés; adók be nem fizetése; mások közlekedését vagy a KRESZ szabályait is sértő parkolás, közlekedés; építtetők felelőtlen magatartása (pl. engedély nélküli nehéz gépjárművekkel az úthálózat rongálása, agyagos talaj „kihordása” az útjainkra, konténer nélküli építkezések miatti szemetelés, stb.)
Sajnos ezek mind olyan emberi tényezők, melyekre jó lenne szép szóval megtalálni az együttműködést, de egy év távlatából úgy látom, hogy a falu érdekében fontos lenne olyan újabb szabályokat, rendeleteket bevezetni, amikkel hatékonyabban lehet elérni a kívánt együttműködést. Ehhez nyújthat segítséget a közterület-felügyelet, ami ugyancsak az idei év „vívmánya”, és végre hosszú évek után Csobánka is képes lesz saját közterület-felügyelőjével eredményeket elérni.
E mellett az emberi tényező mellett a másik „ránk hagyományozott” és igen nagy probléma a vízelvezetés sokszor teljes hiánya bizonyos utcákban, és ebből kifolyólag az utak minősége. Ez jelenleg az egyik legnagyobb probléma, amelyre a közeljövőben nagyobb jellegű fejlesztést és anyagi ráfordítást csak pályázati pénzből remélhetünk.

BOGNÁR LÁSZLÓ: A legszembetűnőbb probléma a közterületi szemetelés, az illegálisan lerakott hulladékok, a hulladékkal való fűtés, a gondozatlan porták, az egyre veszélyesebb, öregedő támfalak, útburkolatok, csatornák, átereszek. Az új hulladékgazdálkodási cég megjelenése segíti a helyzet javítását. Több üveghulladékgyűjtő-edény lett kihelyezve, korlátlan és folyamatos a zöldhulladék elszállítása, megvalósult a veszélyes hulladék begyűjtése. Újabb szemétszedő akció szervezése szükséges, és ahol lehetséges, sorompók kihelyezése a földutakon. Minden lakó rendelkezzen hulladékszállítási szerződéssel. A településen több háztartásban nincsen sem vezetékes víz, sem csatorna a hálózat hiányossága miatt. A DMRV, az érintett lakosság és az önkormányzat közös összefogásával lehetne megvalósítani a fejlesztést.

GULCSIK VILMOS: Községünk főterének elhanyagolása talán a legnagyobb negatívum, amit szabad szemmel is láthatunk. Ennek változtatása érdekében rendszeresen tárgyalunk. Véleményem szerint tarthatatlan, hogy hagyjuk elhanyagolni településünk főterét. Változtatásra van szükség! Ároktakarítás, padok rendbetétele, levált burkolólapok javítása, szemét és állati ürülék takarítása.

MARKOLT-LINDMAYER GABRIELLA: A közterületek állapota tovább romlott. Az esti, egész falut elárasztó hangos zeneszó, amely a lakosság nagy részének pihenését zavarja, sajnálatos jelenség, amely nem most alakult ki, de továbbra sincs megoldás rá. Ezen kívül a parkolással a település egyre több pontján probléma van, nagyon sokan a KRESZ figyelmen kívül hagyásával a járdán, szűk utcában nem megfelelő módon parkolnak. A lakosság viselkedésére sem magánemberként, sem testületi tagként nincs ráhatásom. Bízni tudok abban, hogy a lakosok figyelemfelkeltése után a közterület-felügyelő figyelmeztetése elegendő ahhoz, hogy a szabályokat betartsák.

MOHÁCSI KATALIN: A megfogalmazott célok jók, de sajnos munkaerő és megfelelő szakember hiányában vannak elmaradások. Nem lehet három emberrel egy falu környezetét rendben tartani. A hivatali kommunikáció a lakosság felé nagyon gyenge (pl. panaszbejelentésekre való jelzések). A település rendezetlen, a felújítási, karbantartási és kivitelezési munkálatok lassan haladnak


GROCOTT-TIMÁR ESZTER: Ha nem is folyamat, de az új képviselő-testület munkáját nehezítő körülmény volt az, hogy a választások után közvetlenül az önkormányzat dolgozóinak többsége, a hivatal vezetőjével az élen, felmondott. Ez megnehezítette az indulást, sőt még most is kerülnek elő olyan kérdések pénzügyi bizottsági üléseken, amelyek megválaszolása ebből adódóan nehezebb, de szerencsére sikerült jó szakemberekkel betölteni a megüresedett pozíciókat. Sajnos a koronavírus miatt kialakult helyzet is nehezítette a testület és a bizottság munkáját. Tavasszal a korlátozások ellenére mégis megtaláltuk a lehetőséget arra, hogy munkánkat folytatni tudjuk. Bár voltak olyan rövid távra szóló célkitűzéseink, amelyeket ezért nem tudtunk megvalósítani vagy halasztani kellett (pl. a tavalyi sikeres „Szedd magad”-hoz hasonló akció), de alkalmazkodva a körülményekhez volt, amit így is sikerült megvalósítani (pl. veszélyes hulladék begyűjtése). A központi elvonások miatt viszont még hangsúlyosabbá válik az önkormányzat működéséhez, valamint a kitűzött célok megvalósításához szükséges források biztosítása. Így nagyon fontos a helyi adók beszedése, illetve pályázatokon való sikeres részvétel.

DR. VÁGÓ JÁNOS: A jelenlegi önkormányzat működése miatt új negatív folyamatok nem keletkeztek. A település korábbi problémáira a 2019-es választási programban tett vállalások adnak választ. Azt a programot kell tisztességesen végrehajtani.
Problémát fog jelenteni, hogy a Kormány elvonta a gépjárműadóból származó bevételt a településektől, ez Csobánkán azt jelenti, hogy 18 millió forint hiányzik majd a 2020-as költségvetés bevételei közül, ami a teljes bevétel 4 százaléka.


Mi az, amire leginkább büszke a testület eddigi munkája kapcsán?

ALVINCZ ANETT: Lendületes, kreatív testületi munka. Sok jó, új és építő ötlet a testületi és bizottsági tagok részéről.

BABOS-KASZAB VERONIKA: Egymással tiszteletteljes hangnem és az eltérő vélemények normál ütköztetése. Együttműködő, megoldást kereső hozzáállás. Nagyon sok közösen gondolkozást igénylő programban vettünk részt: pl. a turizmusfejlesztési koncepció kidolgozása, vagy az iskola fejlődési lehetőségeinek kidolgozása. Az öt éves gazdasági programunk közös megalkotása. A COVID miatti közös gondolkodás és cselekvés. A polgármester úr teljes bizalmunkat élvezi a kezdetek óta, és ez a bizalom az elmúlt év alatt tovább erősödött.

BOGNÁR LÁSZLÓ: A COVID-helyzet alatt is folyamatosan egyeztettünk, polgármester úr kikérte véleményünket minden fontos ügyben. Az a rugalmasság, alázat és szakmai hozzáértés, amivel a testületi és bizottsági tagok végzik munkájukat. Az online közvetítések és az összefoglalók az újságban a testületi ülésekről.

GULCSIK VILMOS: A pandémiás helyzetben való helytállás. Ehhez persze nem csak az önkormányzat munkája kellett, hanem a lakosság fegyelmezettsége is. Ezúton is köszönöm az önkéntesek segítségét. Másrészt az önkormányzati kommunikáció, ami véleményem szerint jelentős változáson esett át. Bízom benne, hogy ezt a változást mindenki érzékeli, aki kapcsolatba kerül az önkormányzattal.

MARKOLT-LINDMAYER GABRIELLA: Az, hogy sikerült új hulladékszállító céggel szerződést kötnie az önkormányzatnak. Tavaly év végén beomlott az Ady Endre utcai támfal, ennek helyreállítása megtörtént.

MOHÁCSI KATALIN: A jelenlegi testület tagjainak sokszínűsége és kreativitása, a feladatokhoz való hozzáállása. Véleményem szerint mindenki abban aktív, amit hozzá közel álló feladatként tud magáénak.


GROCOTT-TIMÁR ESZTER: A tenni akarás. Úgy érzem ugyanis, hogy a mostani testület a már ismert vagy a lakók által az elmúlt egy évben jelzett problémákra a lehető leggyorsabban megoldási lehetőségeket keres, és a szükséges lépéseket meg is teszi. Így például tavasszal sokan nehezményezték a kerti hulladék égetésének tilalmát, amit megjegyzem, jövő évtől már egyik önkormányzat sem engedélyezhet. Ráadásul a zöldhulladék elszállításával kapcsolatosan is sok panasz volt. Látva, hogy ezt a valóban sokakat érintő problémát kezelni kell, az év második felében már új szolgáltató korlátlanul szállítja el a hulladékot. De említhetném a közterület-felügyelő alkalmazását, ami újdonság. A lakók részéről több olyan jelzés érkezett, például parkolási problémákkal, elhagyott gépjárművekkel, zajongással, közterületen történő alkoholfogyasztással, kóbor kutyákkal stb. kapcsolatban, amiben hatékony segítséget nyújthat egy helyben dolgozó, a közösséggel jó kapcsolatot kialakító szakember.

DR. VÁGÓ JÁNOS: A pénzügyi bizottság által tárgyalt ügyekben tett javaslataim, kezdeményezéseim legtöbbjét a bizottság elfogadta.

Mik azok a település érdekeit, fejlődését szolgáló ügyek, amikhez az elmúlt egy évben személyesen is hozzájárult bizottsági tag/képviselőként?

ALVINCZ ANETT: Részt vettem a pénzügyi bizottság munkájában. Segítettem a karácsonyi csomagok összeállításában és kiosztásában. A vírus miatti karantén időszakban plakát készítésében segédkeztem. Képviseltem falunkat a környező települések rendezvényein. Részt veszek a falusi turizmus kialakításában és programok szervezésében mint képviselő és mint civil csoport vezetője. Az iskola jövőjével kapcsolatos beszélgetésen és közös gondolkodáson is részt vettem.

BABOS-KASZAB VERONIKA: Részt vettem a gazdasági program megalkotásában, mint felelős. Részt vettem egy Pest megyei zöldhulladék-kezelést elemző ülésen. Tárgyalásokon vettem részt, ahol az új (korlátlan) zöldhulladék-elszállítási folyamatot kidolgoztuk. Segítettem a Csobánkai Hírlevél terjesztésében az első hónapokban. A COVID karantén időszaka alatt Terikétől zöldséget szállítottam idős emberekhez. A COVID időszakban segítettem kordonokat szerezni és telepíteni a falu parkolóihoz, ezzel is akadályozva a turisták tömeges megjelenését (pl. Berda-pihenő). Segítettem a Csobánka Kupa megszervezésében, ebbe bevontam a férjemet is. Tárgyaláson vettem részt Böjte Csabával és a Missziós Nővérekkel a volt cserkészpark helyzetéről. Részt vettem a Csoda Tanoda és a Játéktár által kezdeményezett szakmai egyeztetéseken. Az iskola támogatása érdekében összehívtam egy kerekasztal-beszélgetést, ahol közösen gondolkodtunk a lehetőségeinkről a képviselő-testülettel, polgármester úrral és az új tagintézmény-vezető asszonnyal. Részt vettem az év során számos stratégiai jellegű megbeszélésen, melyeken az aktuális ügyekről és az azok megoldásához szükséges folyamatokról egyeztettünk.

BOGNÁR LÁSZLÓ: A Csobánkai Hírlevél megújításában és a Csobánka.online megalakulásában való közreműködés. A COVID-védekezés koordinálásában való segítség. A zöldhulladékgyűjtés fejlesztésében való segítség. A közösségi ház fejlesztésének keretében a könyvtári ellátás megszervezésében való közreműködés. Vadkamerák telepítése és felügyelete az illegális hulladéklerakás visszaszorítása érdekében. Önkéntesek szervezése és koordinálása. „Csobánkai jótevők” karácsonyi ajándékozás szervezése. Csobánka Kupa megszervezése. Nemzeti ünnepek szervezésében való segítség. A turizmusfejlesztési koncepció kidolgozásában való segítség. A házi segítségnyújtás megszervezésében való közreműködés, melynek megindulása már a küszöbön van.

GULCSIK VILMOS: Közvilágítás korszerűsítésének előkészítése. Turizmus fejlesztésének lehetősége. Zöldhulladék aktuális problémájának kezelése. Gazdasági program megalkotása. Valamint a bölcsődei kérdések megtárgyalásában vettem részt.

MARKOLT-LINDMAYER GABRIELLA: Közreműködtem a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat felülvizsgálatában és a HÉSZ módosításának előkészítésében.

MOHÁCSI KATALIN: A pénzügyi bizottság tagjaként és képviselőként a falu lakosságának érdekeit képviselem. A karácsonyi csomagok tartalmának összeállításán kívül a csomagok elkészítésében, a kuponok házhoz történő eljuttatásában és a csomagok advent időszakában való kiosztásában részvétel. A rászorulók részére csomagok összeállítása (2020. március-áprilisban 270 csomagot csomagoltunk le). Maszkok varrása; virágok beszerzése a közterületre; állandó kapcsolattartás az óvodával és iskolával; gazdasági programban való gondolkodás, elemzés; a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat pályázatának megírása, támogatása; újságok kihordása. Szeretném a bölcsődei projekt kidolgozását a képviselők elé tenni aktualitásnak megfelelően.


GROCOTT-TIMÁR ESZTER: Azt gondolom, hogy minden kérdés, amivel a pénzügyi bizottságban foglalkoztunk eddig, fontos a település és az itt lakók szempontjából. A normál működésből adódó feladatok mellett meghatározásra került egy hosszú távú gazdasági stratégia, amelynek megvalósításával Csobánka fejlődhet. Ennek egyik sarkalatos pontja a turizmus és a vendéglátás fellendítése. Fontosnak tartom továbbá a külső szakértők és források megtalálását és bevonását. Ezekben a kérdésekben is próbálom segíteni polgármester úr és a képviselők munkáját.

DR. VÁGÓ JÁNOS: Legfontosabbnak a falusi turizmus feltételeinek megteremtése érdekében végzett munkámat tartom. Hiszem, hogy ez munkahelyet és jövedelmet is teremt majd az itt élőknek. Magyarországon 1400 településen 40 000-nél több szálláshely található. Nekünk is sikerülni fog.


Mi az, amit másképp csinálna, visszatekintve az elmúlt év önkormányzati munkájára?

ALVINCZ ANETT: Több kapcsolattartás a lakossággal, ami sajnos a pandémia miatt nem valósult meg. Terveim között szerepel, amennyiben a vírushelyzet engedi, hogy a jövő évben képviselői fogadóórát tartanék havonta egy alkalommal.

BABOS-KASZAB VERONIKA: Több környező település példáját, működési rendjét megismerve több már működő, jól működő elemet lehetne átemelni. A környezetvédelmi programban és a költségvetésben meghatározott feladatokat határidőhöz kötve hatékonyabban végig lehetne vinni. Sajnos az idei évben számos váratlan esemény nehezítette ennek gördülékenységét. Ha lenne minden képviselőnek saját felelősségi köre, akkor csak adott témákban elmélyülve talán hatékonyabb cselekvési tervek valósulhatnának meg.

BOGNÁR LÁSZLÓ: Még többet kell egyeztetnem polgármester úrral, hogy jobban tudjam segíteni őt a munkájában. Többet kell jelen lennem a településen, hogy minél több lakossal kerüljek személyes kapcsolatba. A helyi civil szervezetekkel, kisebbségi önkormányzatokkal többet kell egyeztetnem, hogy megismerjem a céljaikat és támogathassam ezeket.

GULCSIK VILMOS: Az önkormányzati költségvetésről való kommunikáció. A könyvvizsgálat nagyon elhúzódott annak ellenére, hogy a polgármestercsere után nagyon nagy visszhangja volt, hogy mekkora költségvetésből gazdálkodhat az önkormányzat. Véleményem szerint hamarabb és alaposabban kellett volna tájékoztatni a lakosságot ebben a témában.

MARKOLT-LINDMAYER GABRIELLA: A képviselői munka új számomra, ezáltal ez egy tanulási folyamat. A munka kapcsán nincs olyan, amit másképp csinálnék.

MOHÁCSI KATALIN: Több időt a kommunikációra, személyes találkozásokra a hivatal dolgozóival, képviselőkkel (feltéve, ha van rá igény a másik oldalról).


GROCOTT-TIMÁR ESZTER: Nem tudok ilyet mondani.

DR. VÁGÓ JÁNOS: A lakosságtól érkező véleményekre is reagálva most azt gondolom, hogy rendszeresebben és alaposabban kellene a pénzügyi bizottság munkájáról információt nyújtanunk, ez a bizottság tagjainak közös feladata lesz.


Ha valami miatt holnap ismét kiírnák az önkormányzati választást, akkor vállalná ismét a megmérettetést (a bizottsági tagi felkérést)? Kérem, hogy röviden indokolja is a válaszát.

ALVINCZ ANETT: Igen. Ha a lakosság ismét bizalmat szavazna nekem, akkor vállalnám a feladatot, hiszen számomra különösen fontos szülőfalum és az itt élő emberek jövője.

BABOS-KASZAB VERONIKA: Igen. Tapasztalatom, hogy a csapat, amellyel indultam az önkormányzati választáson, és a többi képviselő között is olyan jó együttműködés és hatékony munkavégzés alakult ki, amely egyértelműen Csobánka javát szolgálja.

BOGNÁR LÁSZLÓ: Igen. Továbbra is elkötelezett vagyok Csobánka fejlődése és a közösségünk fejlesztése iránt.

GULCSIK VILMOS: Igen, vállalnám a megmérettetést, mert hiszem, hogy hasznos tagja vagyok a testületnek. A választók pedig döntenek. Ha megtisztelnek ismételten a bizalmukkal, akkor örömmel vállalnám.

MARKOLT-LINDMAYER GABRIELLA: Nem. Nem tenném ki magam egy újabb stresszes kampányidőszaknak.

MOHÁCSI KATALIN: Őszinte válaszként: Függ a polgármester személyétől! Nagyon sok múlik azon, hogy milyen bizalom és kapcsolat alakul ki a leendő jelölttel. Nagyon hálátlan feladat tud lenni akkor, ha nincs sikerélmény és pozitív megerősítés képviselőként. Lelkiismeretesen akkor tudom vállalni, ha a lakosság támogatottságát érzem.


GROCOTT-TIMÁR ESZTER: Egyértelműen igen! Számomra nagy megtiszteltetés volt a felkérés, hogy legyek a pénzügyi bizottság külső tagja. Egyrészt én fontosnak tartom, hogy ne csak elvárásaim legyenek, de tegyek is a közösségért, amelynek tagja vagyok. Ezért is vállaltam el örömmel a felkérést. Ráadásul, mivel Csobánka egy kis település, itt hatványozottan igaz az, hogy bármit teszünk, annak pozitív (és persze negatív) hatását is mi fogjuk közvetlenül érezni. Másrészt az elmúlt egy évben polgármester úrban, a képviselőkben, bizottsági tagtársamban, de a hivatal dolgozóiban is olyan embereket ismertem meg, akikkel jó együtt dolgozni.

DR. VÁGÓ JÁNOS: Igen. A pénzügyi bizottság és a képviselő-testület tagjai, tisztségviselői tisztességes, értelmes emberek.

Ön is megválaszolná a kérdéseket? Várjuk a Facebook oldalunkon!