Önkormányzat

Alap- és középfokú iskoláztatáshoz nyújtott támogatás

Ezúton tájékoztatom a tisztelt Szülőket, hogy Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete 25. §-a értelmében a Pénzügyi Bizottság alap- és középfokú iskolakezdéshez támogatásban részesítheti az alap- és középfokú intézményben nappali tagozaton tanuló gyermekeket az alábbi feltételek szerint:

  • Támogatásra a gyermekre tekintettel az a törvényes képviselő jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a 71.250,-Ft-ot (egyedülálló kérelmező esetén a 85.500,-Ft-ot) nem haladja meg.
  • Támogatás összege 10.000,-Ft/tanuló.
  • A kérelem benyújtása: 2020. augusztus 20. napjától szeptember 30. napjáig (a határidő elmulasztása jogvesztő).
  • A kérelmező köteles a gyermek tanulói jogviszony igazolását, valamint a gyermek vagy a törvényes képviselő nevére kiállított taneszköz (füzet, íróeszközök, radír, papír, rajzlap, vonalzó, stb.) beszerzést igazoló számlákat a kérelemhez előzetesen csatolni. Ruhanemű (zokni, rövid ujjú poló, alsó nadrág, női fehérnemű) nem számolható el.
  • A támogatás odaítélését kizárja az, ha ilyen célra a kérelmező tárgyévben már kapott rendkívüli települési támogatást.

dr. Imre Gábor
jegyző