Önkormányzat

130 millió forint a falu fejlesztésére, karbantartására

A februári testületi ülés munkaterv szerinti témaköreiben hozott döntéseket Völgyes József polgármester február 10-én. A veszélyhelyzet idején a polgármester testületének hatáskörében eljárva hozhat döntéseket. A képviselő-testület összehívására ebben az időszakban nincs lehetőség, de Völgyes József most is kikérte a testület és a pénzügyi bizottság tagjainak véleményét a döntések meghozatala előtt. A megjelent határozatok alapján elfogadta a polgármesteri hivatal 2020. évi munkájáról szóló beszámolót, a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár beszámolóját és munkatervét, elbírálta a közösségi tér világításkorszerűsítésére kiírt pályázatot, eredménytelennek nyilvánította a házi segítségnyújtó pozícióra kiírt álláspályázatot. Döntött a játszótéri eszközök és a köztemetőre vonatkozó helyi rendelet felülvizsgálatáról, valamint jóváhagyta saját szabadságolási tervét is ebben a fura jogi helyzetben.

A legfontosabb döntés a falu fejlesztési, karbantartási tervével összefüggésben született. A kihirdetett határozat alapján

2021-ben 130  270  000 Ft-ot tervez elkölteni a falu a tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanokra.

A döntés mellékletét képező előterjesztésből megismerhetjük a részleteket is.

Utak, hidak

36 millió forint az éves keret a csobánkai utak és hidak karbantartására. Ebből az összegből 30 millió fordítható az önkormányzat fenntartásában lévő közutak karbantartására, és 6 millió a hidak felújítására.

Közvilágítás

5.25 millió forint áll rendelkezésre idén a közvilágítás korszerűsítésére és bővítésére.

Térfigyelő kamerák

Tovább bővülhet, korszerűsödhet Csobánka térfigyelő kamera hálózata. 3.5 millió forint van betervezve erre a célra az éves költségvetésben.

Játszótér

A Csobogó sétányi játszótérre 1.4 millió forintot tervez elkölteni idén az önkormányzat. Ebből az összegből kijavítják a kerítést, bevezetik a vizet és megtörténik az eszközök kötelező felülvizsgálata és karbantartása.

Iskola

Az iskola tetőfelújítására 1.2 millió forintot tervez elkölteni az önkormányzat.

Polgármesteri hivatal

1.65 millió forintot terveznek elkölteni a hivatal épületére, ami tartalmazza az informatikai fejlesztés költségeit, a vizesblokkok és a konyha felújítását, valamint korlát kerülhet a bejárati ajtóhoz vezető lépcsőhöz.

Közösségi tér

A Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár épületének karbantartása, felújítása 9.7 millió forintba kerülhet idén. A tervezett munkálatok a vízhálózatra, a vizesblokkok felújítására, a tűzjelző hálózatra, a csapadékelvezetésre és a tető részleges felújítására terjednek ki. Ezen kívül még a működéshez szükséges eszközök beszerzése is tervbe van véve.

Forgalomszabályozás

2 millió forint költségkeret lett meghatározva a falu forgalomszabályozásához kapcsolódó beszerzésekre és munkálatokra. Ebből a pénzből táblákat, oszlopokat szerezhet be és telepíthet az önkormányzat.

Géppark fejlesztése

Szintén 2 millió forint van betervezve a faluüzemeltetést segítő gépek (fűkaszák, sövényvágók, stb.) beszerzésére.

Egészségház

A védőnői szolgálatnál tervez 900 ezer forintot elkölteni az önkormányzat eszközbeszerzésekre és világításkorszerűsítésre.

Óvoda, bölcsőde

5.5 millió forintot terveznek elkölteni az óvoda épületére. A feladatok között szerepel az épület bővítésének tervezési költsége, a szennyvízcsatorna rekonstrukciója, és eszközök beszerzését is tervezik.
Egy érdekes tételt is találhatunk a karbantartási, beruházási tervben. Bölcsőde megjelöléssel megjelenik egy 55 millió forintos keretösszeg, ami telekvásárlásra és tervezésre fordítható. A polgármester néhány napon belül ígért pontos tájékoztatást ezzel kapcsolatban, hivatkozva a folyamatban lévő ügyre.