Közélet

Búcsú Padisák Mihályné Marikától

Padisák Mihályné sz. Paál Mária 1942. május 3-án született Budapesten. A gimnázium elvégzése után az ELTE Bölcsészettudományi Karán, magyar-népművelési szakon szerzett diplomát. Élete során több munkahelye is volt népművelési területen, utoljára az Oktatási és Kulturális Minisztériumban Hiller István miniszter sajtóreferense volt.

1964-ben házasodott össze Padisák Mihállyal, házasságukból egy fiúgyermek született, Gábor, aki agrármérnök, jelenleg családjával együtt Brüsszelben él és dolgozik.

1970-ben jöttek Csobánkára víkendesként, majd 1999-ben véglegesen Csobánkára költöztek. Mindketten aktívan részt vettek a falu életében, sokat segítettek az Üdülőtelep villannyal való ellátásában, az utak építésében. Szakmai segítséget nyújtottak a Közösségi ház programjainak megszervezésében.

2004-ben a CSÉKE alapító tagjai lettek.

Marika mindig is nagyfokú tapasztalataira, szakmai tudására alapozva egyengette, segítette az Egyesület munkáját. Folyamatosan részt vett az Egyesület programjainak – a növénybörzének, a Naptánc fesztiválnak, a gyerekek részére rendezett bábszínházi előadásoknak – a szervezésében. Mosolyogva, készségesen és nagyon bölcsen javítgatta ki a működésünk közben előforduló hibákat, hiányosságokat.

Férje, Miska bácsi elvesztése nagy veszteség volt számára. Cselekvési kedve, biztonsága rövid időre megingott, de családjától, barátaitól sok szeretetet, támogatást kapott, és erejét összeszedve, hosszan tartó betegségét türelemmel viselve, tovább dolgozott egyesületünkben is.

Szíve egész szeretetével és odaadásával segítette a Helytörténeti Gyűjtemény létrehozását, működtetését. Segített a gyűjtésben, a kiállítás szervezésében, tárgyak beszerzésében, pályázati feladatok végrehajtásában. Munkássága nem csak az Egyesület, hanem az egész falu javát szolgálta.

Marika, köszönjük, hogy velünk voltál, emlékedet őrizzük, nyugodjál békében.

Benke Tamásné
a CSÉKE elnöke