Közélet

A Csodaműhely Egyesület Komplex Esélyteremtő Programjának koragyermekkori szolgáltatásai

Semmihez sem fogható élmény, ha egy új baba érkezik a családba. Napról napra újabb csodával örvendeztet meg minket. Szinte fel sem fogjuk és az esendő, rúgkapáló pici lény egyszer csak szaladgáló, önálló akarattal rendelkező kis emberkévé válik.

A gyermek fejlődésének ez a korai, első néhány éve a legintenzívebb, de ugyanakkor legsérülékenyebb időszaka is. Az, hogy mennyire gondoskodó, szerető környezet veszi őt körül és milyen korai élmények érik őt, nagyban meghatározza a későbbi fejlődését, de hatással lehet arra is, hogy mennyire kiegyensúlyozott, sikeres felnőtté válhat.

Nagy hát a felelősség, hogy megteremtjük-e számára már a kezdetektől azt az ideális környezetet, amiben a benne levő lehetőségek kibontakozhatnak, és egyszer majd jól boldogulhat ebben a bonyolult világban.

Ezért a Csodaműhely Egyesület Komplex Esélyteremtő Programjának nagyon lényeges része a koragyermekkori programcsomag, ami segítő tevékenységeivel már a fogantatástól kíséri a roma származású és/vagy hátrányos helyzetű gyermekeket.

Kisgyermekek és szüleik számára 2016 óta szervezünk készségfejlesztő, közösségépítő, egészségmegőrző programokat. Ennek részeként szerveztünk Mesélő Édesanyák programot (2016, 2020-2021), jelenleg pedig Egykörben anyakör (2018-2019, 2021-2022) programunk működik. 

A Csobánkán sokak által ismert és kedvelt Játéktár (2019-2022) programunk áprilistól önálló közösségi programként várja a falu kisgyermekes családjait. További működtetése jelenleg szervezés alatt áll.

Egyesületünk pedig továbbra is a hátrányos helyzetű családokra fókuszálva szeretné a jelenleg is futó kisgyermekkori programjait célzottabban a gyermekek korai fejlődésének támogatásával, fejlesztésével kibővíteni.

Programjaink egyik részében, a különböző életszakaszokhoz kapcsolódóan, ingergazdag játszó környezet biztosításával segítjük a gyermekek fejlődését, támogatjuk a szülőket a gyermekneveléshez, a család hétköznapi életéhez kapcsolódó problémák megoldásában. Kiemelten fontos szerepe lesz az óvodai és az iskolai élet előkészítésének, hogy segítsük a gyerekeket a családból az intézményi életbe való átmenetben, az új rendszerekben való alkalmazkodásban.

A programok másik részében a megkésett vagy eltérő fejlődésű gyermekek speciális problémáira kínálunk fejlesztő, terápiás szolgáltatásokat saját szakemberekkel. A szülőket segítjük gyermekük problémájának megértésében, szükség esetén külső speciális ellátási formák (szűrővizsgálatok, szakorvosi ellátás, speciális terápiák) elérésében. Prevenciós jelleggel folyamatosan követjük a rizikóbabák, mint például a koraszülöttek fejlődését. Állapotfelmérésekkel, szülői edukációval igyekszünk a gyermekek fejlődési problémáit minél korábban feltárni, hogy a megfelelő segítő támogatások időben elindulhassanak. Korai fejlesztő pilot programunk már áprilisban el is indult.

Kisgyermekkori programjainkkal eddig közel 80 résztvevőt értünk el. Azon dolgozunk, hogy ez a szám egyre csak nőni tudjon, és hogy ehhez a források hosszú távon is biztosítva legyenek. Hiszünk abban, hogy minden gyermek számára meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik, hogy azzá válhassanak, akik lehetnének.