Közélet

A CSÉKE elődei – avagy egy kis történelmi visszatekintés

2021-ben a CSÉKE ünnepelhetné akár a 120. születésnapját is!


Hogyan?

Az első, Csobánkáért létrejött, céljainak meghatározásában szinte megszólalásig hasonló Egyesületet 1901-ben alapították  Szépészeti Egyesület néven.

Elnöke Martin Sándor, alelnöke pedig Gmelin Ottó volt.

A Csobánkához tartozó Szent Hubertus-nyaralótelepen a Gmelin családnak is volt nyaralója, mely két berendezett szobából és egy nyári konyhából állt. „Gyönyörű árnyas kert, fürdő, kitűnő víz. Gyönyörű vidék.” – hirdette dr. Gmelin, amikor 1911-ben eladásra kínálta a Budapesti Hírlapban.

Az egyesület célja Csobánka vidékének ismertetése, sétautak építése volt, hisz ez a környék az 1880-as évektől kedvelt kiránduló helye volt a fővárosi közönségnek.

Ahogy a a Turisták Lapja írja:

„regényes sziklás hegyek aljában, az erdő közvetlen szélén terül el e csinos tiszta falu, mely a pomázi vasúti állomásról gyalog 5/4, kocsin fél óra alatt érhető el. […] A csobánkai vendéglős Pomáz és Csobánka közt rendes társaskocsi-járatokat tart fenn: e kocsik hétköznapokon négyszer, vasárnap minden vonathoz közlekednek.” 

1903-ban dr. Gmelin több fővárosi vadásszal együtt merész tervet dédelgetett, Csobánkán monumentális kápolnát akartak építtetni Szent Hubertnek, a vadászok védőszentjének tiszteletére. A kápolna tervét Modi Lajos műépítő készítette, az oltárképet Horváth Andor festőművész ígérte díjtalanul megfesteni.

A kápolna látványterve egy 1903-as képeslapon. A levélíró épp egy olyan bálról mesél, ahol az építésre gyűjtöttek adományokat
Fotó: postcards.hungaricana.hu / Hungaricana


A tervekre azonban még nem volt anyagi fedezet, ezért

„a szervezőbizottság fölkéri az ország vadászait, hogy az első vadász-kápolnára adakozzanak, mert még csak felerésze van meg a költségnek. A szép célra szóló adományokat erre a címre kell küldeni: Gmelin Ottó dr, Budapest, József körút 41. szám.” 

A kápolna végül megépült és ma is áll.

A második Egyesületet 1911-ben alapították Csobánkai Szépítő Egyesület néven.

Ideiglenes elnökévé Magyar Györgyöt, ideiglenes titkárává Dévény Imrét választották meg.

Az alapszabályban így rögzítették az egyesület célját:

„Csobánka községnek és környékének fejlesztése, szépítése és a társas élet előmozdítása. E célok elérése érdekében az egyesület alkalmas módon gondoskodik a község ismertetéséről, a rendelkezésre álló lakások közvetítéséről, sétautak létesítéséről és jókarban tartásáról, útjelző táblák felállításáról stb. A község szórakoztatása érdekében pedig társas összejöveteleket, kirándulásokat szervez, sportpályát létesít, s általában mindent megtesz, ami a községben való tartózkodást kellemessé teszi.”

Az, hogy a Szépészeti Egyesület megegyezik-e a Csobánkai Szépítő Egyesülettel, és vajon mi történt 1901-1911 között, sajnos nem sikerült megtudnunk. 

A harmadik, jelenleg is működő  Egyesületünket 2004-ben alapították Csobánkai Értékőrző és Községszépítő Egyesület néven.

Alapítói: Padisák Mihály†, Katona Péter† és Szabó Lajos† vezetésével 25 fő lelkes csobánkai lakos.

Elnökei voltak:  Szabó Lajos†, Kleer László, jelenlegi elnök: Benke Tamásné

120 év igen nagy idő. De a most születésnapját ünneplő CSÉKÉ-nek a 17 év is az. Folyamatosan  dolgozunk céljaink megvalósításáért: a falu szépítéséért, hagyományaink őrzéséért, kultúránk fejlesztéséért és nem utolsó sorban környezetünk védelméért, melyekről bővebben a https://cseke.info web-oldalunkon olvashat.

Ezt a jeles eseményt ünnepeljük minden év őszén tagjainkkal és meghívott vendégeinkkel.

 Források: Horváth Lajos Csobánka története, Kiss Eszter: Elképesztő egyesületek működtek a századfordulós Pesten (index.hu),

/Pászti Nóra – CSÉKE tag/