Hírek

Társadalmi egyeztetés a közösségi együttélés alapvető szabályairól

Szeptember 24-i ülésén többek között arról is döntött Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, hogy felülvizsgálja a közösségi együttélés alapvető szabályait tartalmazó rendeletét. A rendelet felülvizsgálatának első lépése a társadalmi egyeztetés, amit el is indított Dr. Imre Gábor jegyző. Az alábbiakban változtatás nélkül közöljük a jegyző úr írását:

A Képviselő–testület 2013-ban megalkotta, majd azóta többször módosította „a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről” szóló rendeletét.
A szabályozás összefoglalva tartalmazza azokat – a más jogszabály által nem rendezett – szabályokat, amelyeket a településen élők kötelesek betartani. Így például nem kellett és nem is lehetett a rendeletben pl. szabálysértéseket felsorolni, hiszen azokra külön törvény és eljárás rend vonatkozik.
Az önkormányzat munkatervében e rendelet felülvizsgálatát határozta el úgy, hogy a módosítás előtt a lakosság véleményének megismerése céljából a tervezetet széleskörű társadalmi vitára bocsájtja.
A korábban legtöbb vitát kiváltó avar és kerti hulladék égetést ez év márciusában megtiltotta a Kormány, ezért ez kikerül a rendeletből.  A „füstölés” ügye azonban a tél beálltával várhatóan ismét előkerül.
Továbbra is sok vitát okoz a kertben és háztartásokban megsokasodott zajkeltő eszközök működtetése. Komoly dilemma, hogy ezek használata hogyan legyen korlátozva, illetve engedélyezve. Hiszen jogos elvárás – és egyben szabály is – az ingatlantulajdonosok felé portáik rendben tartása, ami óhatatlanul ütközik eseteként a lakosság pihenéshez, egészséghez kapcsolódó jogaival. 
A hatályos törvények, kormányrendeletek mellett igencsak korlátozott a mozgástér például a környezetvédelmi vagy az állattartási szabályok esetében. Nincs lehetőség helyi rendeletben a mezőgazdasági haszonállat tartásának korlátozására a település közigazgatási területére vonatkozóan. Ugyanez vonatkozik a kedvtelésből tartott állatokkal kapcsolatos szabályok körére is, hiszen ebben az esetben is az országos szintű szabályozáshoz kell igazodni, pontosabban attól eltérő rendelkezés nem hozható.
Nem könnyű ezekben a kérdésekben mindenki számára megfelelő szabályokat alkotni. Nincs könnyű helyzetben tehát a testület, ezért is szeretne a lakosság többségének véleményével összehangban lévő rendeletet alkotni.
Kéjük tehát hogy aki véleményével segíteni szeretné a rendelet újragondolását, kísérje figyelemmel a honlapon a hamarosan „társadalmi egyeztetés” céljából megjelenő rendelet tervezetet és véleményét az ott javasolt formában ossza meg a testülettel, illetve a közösséggel!

Dr. Imre Gábor jegyző


A jelenleg is hatályos rendelet elolvasható Csobánka Község weboldalán. Ha Ön is részt kíván venni a társadalmi egyeztetés folyamatában, akkor az alábbi űrlapon elküldheti nekünk a változtatási javaslatait, amit továbbítani fogunk a döntéshozók felé.

Hiba: Kapcsolatfelvételi űrlap nem található.