HírekÖnkormányzat

Szociális tűzifa támogatás

Szeptember 15-től nyújthatják be a jogosultak a szociális tűzifa támogatás iránti kérelmeiket az önkormányzathoz. A támogatást azok a szociálisan rászoruló csobánkai lakosok vehetik igénybe, akiknek kizárólag szilárd tüzelőanyaggal való fűtésre van lehetőségük. A kérelmet formanyomtatványon lehet beadni, amihez a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat irodájában és a polgármesteri hivatal szociális irodájában lehet személyesen hozzájutni, valamint a hivatal weboldaláról is letölthető.

Ezúton tájékoztatom a település lakosságát, hogy Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete 2020. október 23. napjával módosult. A rendelet 28/A. §-a értelmében a Pénzügyi Bizottság szociális tűzifa-támogatásban részesítheti azon szociálisan rászoruló, csobánkai állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Csobánkán élő lakosokat, akik háztartásában kizárólag szilárd tüzelőanyaggal való fűtésére van lehetőség, és az alábbi feltételeknek megfelelnek, valamint hasznosítható vagyonnal nem rendelkeznek.

• Családos esetén az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250,-Ft).

• Szociálisan rászorult egyedül élő vagy tartósan beteg lakos, akinek jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85.500,-Ft) azzal, hogy más módon nem biztosított az ellátása.

• 70 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, akinek jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át (99.750,-Ft).

A kérelem benyújtására 2020. szeptember 15. napjától november 30. napjáig van lehetőség (a határidő elmulasztása jogvesztő), és legfeljebb 5 erdei m3 tüzelőfa igényelhető. A kérelem-formanyomtatvány a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat irodájában, valamint a hivatal szociális irodájában szerezhető be. Honlapunkon a kérelem-nyomtatvány a következő linken érhető el: http://bit.ly/tuzifa-csobanka

dr. Imre Gábor
jegyző