HírekOktatás

Önálló intézménnyé válhat a csobánkai iskola

Csobánkai Petőfi Sándor Általános Iskola. Lassan ízlelgethetik ezt az elnevezést a csobánkai szülők, mert a Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola tagintézményeként működő csobánkai iskola elindult az önállósodás útján.

Március elején a Váci Tankerületi Központ kereste meg az önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy véleményezze az intézményátszervezési terveiket, ami szerint a csobánkai iskola a már önálló intézményként, Csobánkai Petőfi Sándor Általános iskola néven kezdheti meg a 2022/23-as tanévet.

A Barcsay csobánkai tagiskolájában jelenleg öt évfolyamon 93 tanuló oktatása, nevelése folyik. Az iskolát a 2017-es újraindítás után felmenő rendszerben bővítik, a 2024/25-ös tanévre bővül ismét nyolc évfolyamossá.

A Tankerület indoklása szerint a település demográfiai adatai alapján van létjogosultsága egy önálló, 8 évfolyamos intézménynek.

Az önkormányzat március 16-i rendkívüli ülésének ez a kérdés volt a legfontosabb napirendi pontja. Az ülésen részt vett Millei Ilona tagintézmény-vezetőt is, aki beszámolt az alkalmazotti közösség, a pedagógusok véleményéről az átszervezéssel kapcsolatban.

Az iskola dolgozói egy határozatképes értekezleten egyhangúlag támogatták az iskola kiválását, önállósodását, elfogadták a tankerület által javasolt nevet.

Fontos kérdés volt még, hogy az önálló iskola szakmai alapdokumentumában szerepeljen-e a fejlődési zavarral küzdő tanulók integrált ellátása. Millei Ilona elmondta, hogy a megfogalmazás egy kicsit riasztólag hathat, de ismert és nem súlyos fejlődési zavarokról van szó, mint például a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia. Ezekkel a nehézségekkel jelenleg is találkoznak a szakmai munkájuk során, és ezekre a fejlődési zavarokra általában nem derül fény a beiskolázásig. A feladat felvállalása mellet szól az az érv is, hogy a Tankerület további forrásokat biztosít majd a speciális feladatok ellátásához, valamint már jelenleg is többen vannak olyanok a tantestületben, akik végzettségük és szakmai tapasztalataik alapján képesek kezelni az ilyen nehézségeket. A környékbeli problémás gyerekek Csobánkára vándorlásától sem kell félni, mivel minden környező településen legalább egy iskola ki van jelölve a fejlődési zavarral küzdők fogadására, de van olyan település, ahol minden általános iskola szakmai alapdokumentumában szerepel a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása. A tantestület a szavazáson ehhez a témához is pozitívan állt hozzá.

A beszámoló utáni szavazáson a képviselő-testület egyhangúlag támogatta az iskola önállósodását és a fejlődési zavarral küzdő, sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását is.