HírekÖnkormányzat

Módosulhat a Helyi Építési Szabályzat és a Településképi rendelet

A ma kiadott 9/2020 (V.6.) sz. polgármesteri határozat alapján megindul Csobánka Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) és  Településképi rendeletének (TKR) módosítási folyamata. Első körben május 20-ig várja az önkormányzat a lakosság módosítási javaslatait, majd a június 10-én közzétett tervezetek alapján június 25-ig ismét véleményezhetik a tervezett módosításokat.

FELHÍVÁS

Csobánka Község Településképi rendelete és Helyi Építési Szabályzata módosításának megindításáról

Csobánka Község Önkormányzat Polgármestere 9/2020 (V.6.) polgármesteri határozatával döntött arról, hogy a Településképi rendelet és a Helyi Építési Szabályzat módosítását megindítja az elmúlt időszakban e rendeltek alkalmazása közben felmerült pontosítások, javítások érdekében.

A pontosítások elsődleges témakörei a Településképi rendeletben:

  • kerítés kialakítása olyan helyen ahol a Fő út sara felcsapódik
  • épület tetőhajlásszögének szabályozása meredek telek esetén és mezőgazdasági épület esetén
  • teljes egészében fa burkolatú épület kialakításnak szabályai

A pontosítások elsődleges témakörei a Helyi Építési Szabályzatban:

  • két utca közt átmenő telek megosztása
  • lábon álló kerti tető elhelyezése oldalkertben és hátsókertben
  • garázs elhelyezésnek szabályai
  • két lakást tartalmazó lakóépület elhelyezésének szabályai
  • előkertre vonatkozó előírások értelmezésnek pontosítása

A rendeletek módosításával kapcsolatos előzetes írásbeli javaslataikat 2020. május 20-ig nyújthatják be

a Polgármesteri Hivatalba (Csobánka, Fő út 1.), ügyfélkapun keresztül (KRID: 300124332) vagy az alábbi email címre: polgarmesterihivatal@csobanka.hu

Egyúttal tájékoztatom Csobánka község lakóit arról, hogy a

Településképi rendelet és Helyi Építési Szabályzat módosítási tervezete 2020. június 10-től lesz megtekinthető közbenső véleményezés céljából Csobánka hivatalos honlapján. A módosítási tervezetekkel kapcsolatban június 25-ig nyújthatják be írásbeli észrevételeiket a Polgármesteri Hivatalba (Csobánka, Fő út 1.) vagy a fenti email címre.

Völgyes József
polgármester

A jelenleg is érvényben lévő HÉSZ-t (link) és TKR-t (link) az önkormányzat weboldalán érhetik el.