Hírek

Magasfeszültségű hálózatba benőtt fák gallyazása

A héten megkezdi az ELMŰ alvállalkozója Csobánka település bel- és külterületén húzódó 20 kW-os magasfeszültségű hálózatba benőtt fák gallyazását. A munkálatok előreláthatólag szeptember végéig tartanak. Előfordulhat, hogy szükségessé válik valamely szakasz árammentesítése, ebben az esetben az ELMŰ levélben értesíteni fogja az érintett lakosokat.

A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet 10.§-a szerint a „föld feletti vezeték biztonsági övezetében tilos (…) olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert”. Ha az „ingatlan tulajdonosa gallyazási kötelességét nem teljesíti, a cégnek a veszélyt el kell, hárítania, és a munkálatok elvégzését az ingatlan tulajdonosa (kezelője) tűrni köteles”

A munkálatok során keletkezett gallyakat a kivitelező elszállítja,

ezért arra kéri a lakosságot, hogy a kerti zöldhulladékot ne rakják ki gallyazás során keletkezett lerakókhoz. A kerti zöldhulladékot a hulladékszolgáltató egyébként is korlátlan mennyiségben elszállítja augusztus 17-től.