Hírek

Nagypéntektől parkolási tilalom lép életbe Csobánkán

Az április 9-i miniszterelnöki bejelentés adta lehetőségeket kihasználva rendeletet adott ki Völgyes József polgármester, amiben korlátozza a település közigazgatási területén a parkolást. A rendelet április 10-én 0.00-kor lép életbe és április 13-án 24.00-ig lesz érvényes. Helyi lakosokra, életvitelszerűen itt tartózkodókra és helyi vállalkozásokra nem vonatkozik.

Csobánka Község Önkormányzat Polgármesterének
1/2020 (IV.9.) rendelete
ideiglenes forgalmi rend változásról

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Csobánka Község Polgármestere Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 2. pontjában meghatározott feladatkörére tekintettel, a lakosság egészségének védelme, valamint a koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében a következőket rendeli el:

1. § Csobánka község teljes közigazgatási területén parkolási tilalom lép életbe 2020. április 10. napján 0:00 órától.

2. § Az 1. § szerinti parkolási tilalom 2020. április 13. napján 24:00 óráig tart.

3. § A lakott terület kezdete és vége tábláinál az erre figyelmeztető tájékoztatást adó jelzőtáblákat kell elhelyezni.

4. § E tilalom nem vonatkozik a gépjármű forgalmi engedélyében tulajdonosként szereplő, Csobánkán életvitelszerűen tartózkodó tulajdonosra, valamint a településen bejelentett vállalkozásra.

5. § Ez a rendelet 2020. április 9. napján 21:00 órakor kerül kihirdetésre, 2020. április 10. napján 00:00 órától lép hatályba és 2020. április 13. napján 24:00 órakor hatályát veszti.

https://csobanka.asp.lgov.hu/parkolasi-tilalom-lep-eletbe-csobankan-hetvegere