Hírek

Lakóparkot NEM!

A fenti címmel adott ki közleményt Völgyes József polgármester, az egykori Cserkészpark eladása és belterületbe vonása kapcsán.  


Csobánka Község Képviselő-testülete egyöntetűen ellenzi a lakóparkok építését Csobánka egész területén.

A napokban a közösségi médiában nagy port kavart a 0243 és 0242/3 helyrajzi számú ingatlanok (Margitliget, volt Cserkészpark) belterületbe vonásával kapcsolatban megjelent előterjesztés.

Az irat tartalmazta Kálmán Kinga főépítész véleményét az ügyben, amelyben egyértelműen leírja, hogy az adott ingatlanon lakóépület NEM épülhet a Különleges Intézményi (K-I) övezeti besorolásának köszönhetően.

Ennek ellenére elindultak a találgatások egy esetleges lakópark építésével kapcsolatban. Sokakat megzavart a „belterületbe vonás” szóhasználat, holott a területet a HÉSZ módosításaként – rendelettel – 2016-ban az akkori testület jelölte ki belterületté. A mostani döntés az önkormányzat részére egy ebből a korábbi döntésből fakadó igazgatási aktus.   

Beépíthetőségről ennek ellenére szó sincs. A Helyi Építési Szabályzat szerint a K-I jelű területen kizárólag egészségügyi, szociális, oktatási és sportépítmények, az ezeket kiszolgáló és kiegészítő rendeltetésű építményekkel helyezhetőek el, valamint az elhelyezhető építmény kereskedelmi, szolgáltató, szállás jellegű, kulturális, közösségi szórakoztató rendeltetést is tartalmazhat. A belterületbe vonás az övezeti besorolást, ezzel a beépíthetőséget és annak jellegét NEM érinti, attól független.

A jelenlegi veszélyhelyzetben habár a képviselő-testület nem ülésezhet, a polgármester a kialakított ügyrend szerint a döntéseit úgy hozza meg, hogy azokat a képviselőkkel online konferencián egyezteti.

A 2021. április 29-i egyeztetésen a képviselők a döntés elhalasztását javasolták a polgármesternek.

A képviselő-testület tagjai egyöntetűen megerősítették, hogy messzemenőkig elkötelezettek Csobánka falusias jellegének megtartása és az élhető környezet fenntartása mellett.

Javaslatot tettek egy leendő szakmai egyeztető fórum létrehozására, amelynek célja, hogy javaslatot dolgozzon ki a helyzet kezelésére. Adjon választ arra, hogy Csobánka lakossága véleményét figyelembe véve és a település érdekeit maximálisan szolgálva, a volt Cserkészpark területén történő leendő beruházások tekintetében hogyan lesz érvényesíthető az önkormányzat akarata. Az is része a munkának, hogy hosszú távon találjon jogi garanciákat a lakóparkok terjeszkedésének távol tartására nem csak itt, hanem a falu teljes területére vonatkoztatva.

Völgyes József
polgármester