Hírek

Közterület-felügyelő állt munkába Csobánkán

Az előző évben megválasztott képviselő-testület elkötelezte magát a helyi közrend megerősítése mellett és elhatározta a szolgálat létrehozását. Ez év júliusában került kinevezésre Balogh Attila közterület-felügyelő.

A közterület-felügyelő olyan hivatalos személy, aki fel van ruházva intézkedési és helyszíni bírságolási jogkörökkel. Nem csak jogosult, hanem kötelező is intézkednie vagy intézkedést kezdeményezni, ha a feladatkörébe tartozó jogszabálysértő tényt, tevékenységet, mulasztást észlel vagy olyan tényt, tevékenységet, mulasztást hoznak tudomására, amely a feladatkörébe tartozó ügyben beavatkozást tesz szükségessé.

A felügyeletnek, illetőleg a felügyelet részéről eljáró felügyelőnek feladatot törvény, kormányrendelet és a fenntartó önkormányzat rendelete állapíthat meg. Csobánkán ilyen jogszabály a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet, amelynek átfogó felülvizsgálatát őszre tervezte be a képviselő-testület.

A közterület-felügyelő feladatai

  • a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;
  • a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;
  • közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
  • közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében;
  • közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
  • közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;
  • közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában;
  • a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése;
  • a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon és egyéb közterületen a közúti járművel történő parkolás rendjének biztosítása, megsértésük esetén az előírt jogkövetkezmények alkalmazása.
  • Az önkormányzat rendeletében meghatározott -engedélyhez kötött – a nehézgépjárművek behajtási rendjének ellenőrzése.

A közterület-felügyelő az intézkedés kikényszerítése céljából testi kényszert és vegyi eszközt, kizárólag önvédelmi célból szolgálati kutyát, valamint rendőrbotot, az előállításnak ellenszegülő személy támadásának, valamint szökésének megakadályozása érdekében bilincset is alkalmazhat.

A felügyelői intézkedések miatti jogorvoslatra a közigazgatási hatósági eljárás, illetőleg a szabálysértési eljárás szabályai az irányadók. Ha a felügyelői intézkedést követően közigazgatási hatósági vagy szabálysértési jogorvoslati eljárás nem indul, az intézkedéssel szemben panasznak van helye. 

Az önkormányzat azt reméli a szolgálat bevezetésétől, hogy jelenlétével, figyelemfelhívással sikerül a közterületek rendjét megerősíteni, környezetünk tisztaságát, védelmét sikeresen előmozdítani.