Hírek

Június 4. – a Nemzeti Összetartozás Napja

2021-ben már százegyedszer emlékezünk meg a modern Magyarország kétségtelenül legnagyobb történelmi traumájáról. Június 4-én írták alá a versailles-i Nagy Trianon palotában azt a békediktátumot, ami az ország területét egyharmadára csökkentette.

Ekkor vált ténnyé, hogy több millió magyarnak egy másik állam polgáraként kell leélnie hátralévő életét, vagy el kell hagynia szülőföldjét. A magyarság ezt a traumát 101 év alatt sem tudta feldolgozni, de már több mint tíz éve törvényben rögzítették, hogy „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

A magyar békeszerződés aláírása a Nagy-Trianon palota Cotelle termében (1920. június 4.)

1920. június 4-én 16.32-kor került rá az utolsó aláírás a békediktátumra, azóta minden évfordulón, ebben az időpontban megszólalnak a harangok a magyarok lakta településeken.

Ma Csobánka harangjai is megszólalnak ebben az időpontban.