EgészségügyHírek

Dr. Peskó János tájékoztatója

A patikák a gyógyszer kiadását felírási igazolás (recept) és meghatalmazás nélkül is teljesítik azon személy részére, aki közli a beteg TAJ számát, és saját személyazonosító adatait is hitelt érdemlően igazolja. A patikák csupán a gyógyszert átvevő személy adatait rögzítik, és kiadják számára a rokona, barátja, ismerőse részére receptre felírt gyógyszereket.

A rendelet értelmében ez a papíralapú és az elektronikus receptek esetében is érvényes

Mindez jelentős könnyítés azok számára, akik sem az orvoshoz, sem a patikába nem tudnak akár karantén, akár önkéntesen vállalt (például más krónikus betegség miatti megelőzés) otthon maradás miatt eljutni a számukra szükséges gyógyszerekért.