HírekÖnkormányzat

Döntött a Kúria: nem szedhet behajtási díjat Csobánka sem

Csobánkán 2017 óta volt érvényben az az önkormányzati rendelet, ami többek között lehetővé tette, hogy a település által fenntartott utakat használó nehézgépjárművek üzemeltetőitől behajtási díjat szedjenek. Az elmúlt év augusztusában a Pest Megyei Kormányhivatal felszólította az érvényben lévő rendelet módosítására az önkormányzatot, törvényességi felhívás keretében indítványozta a rendelet díjfizetésre vonatkozó részeinek törlését.

Az önkormányzat több Pest-megyei településhez hasonlóan közölte egyet nem értését a kormányhivatallal, ami a Kúriához fordult minden ilyen esetben. Csobánka esetében április 14-én jelent meg a közlönyben a Kúria Önkormányzati Tanácsának döntése, ami helyt adott a kormányhivatal indítványának. A döntés értelmében április 15-től Csobánka Község Önkormányzata nem kötelezheti útfenntartási hozzájárulás megfizetésére a nehézgépjárművek üzemeltetőit. Az engedélyezési folyamatra továbbra is szükség lesz, ennek elmulasztását szigorúan ellenőrizni és bírságolni fogják, de az illetéken kívül más díjat nem kell megfizetni a teherautók üzemeltetőinek.

A döntés miatt a település költségvetése jelentős bevételtől esik el, az utak fenntartásához szükséges összeget más forrásokból kell előteremteni a jövőben.


Az üggyel kapcsolatban tájékoztatást adott ki a mai napon Dr. Imre Gábor jegyző is, amit alább olvashatnak:

2017. évben „Csobánka Község Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő helyi közutak állapotának védelme, illetve a helyi közutakon a biztonságos közlekedés feltételeinek, a környezet nyugalmának és a lakosság pihenéshez való jogának biztosítása érdekében1 rendeletet alkotott.

A rendelet célja volt a meglévő utak állapotának megóvása és a rendelet szerinti bevételekből az utakban a nehéz gépjárművekkel okozott elhasználódás, károsodás következményeinek enyhítése.

A rendeletet díjfizetésére vonatkozó passzusait a Kúria döntésének értelmében 2022. április 15. napjától nem lehet alkalmazni.

Ez azt jelenti, hogy – az államot megillető – általános eljárási illetéken felül, nem kötheti díjfizetéshez a jövőben az önkormányzat az engedély kiadását. 

Ez azt is jelenti, hogy az utak helyreállításához (a minimális állami normatíva, ami a tényleges költségek egynegyedét sem éri el, illetve egyéb támogatás híján) az önkormányzatnak más saját forrásait kell erre a feladatra fordítania. 

A kormányhivatalnak a rendeletet megtámadó eljárása csak Pest megyében ötvennél több önkormányzatot érint úgy, hogy ezeknek a rendeletek jogszabályba ütközését közel 10 éve nem vitatta senki.  A jogszabályi környezet megváltoztatására az önkormányzatok közösen és külön is tettek lépéseket, élve felterjesztési jogukkal, azonban a kezdeményezésekre érdemi válasz – a jogszabályi kötelezettség ellenére – sem érkezett.

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.057/2021/6. határozata a Magyar Közlöny 2022. évi 66. szám (2022. április 14.) jelent meg illetve az alábbi linken olvasható.

Dr. Imre Gábor jegyző


1 Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről