Hírek

Csobánkán is megkezdődött a koronavírus elleni védekezés

A március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet és a 13-i miniszterelnöki bejelentés után Völgyes József polgármester operatív munkacsoportot alakított és intézkedéseket jelentett be március 14-én.

Elmaradtak a március 15-i ünnepségek, szünetel az óvodai ellátás, a polgármesteri hivatal csak halaszthatatlan ügyekben fogad ügyfeleket, bezár a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár, valamint a Nemzetiségek Háza, felfüggesztésre kerül az élelmiszerosztás.

Csobánka Község Polgármesterének 1/2020. számú

INTÉZKEDÉSE

a koronavírus járvánnyal kapcsolatos intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatok megszervezéséről
Csobánka, 2020. március 14. 13.00 óra

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 14.§ (1). bek. meghatározott feladatkörömben eljárva a SARS-CoV-2 vírus („koronavírus”) által okozott COVID-19 megbetegedések okán kialakult nemzetközi járványügyi helyzetre, valamint a Kormány 41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletében (a továbbiakban: Korm. rendelet) elrendelt járványügyi szabályokra tekintettel

az alábbiak szerint intézkedem:

 1. Csobánka Községben a helyzet kezelésére operatív munkacsoport létrehozását rendelem el, amelynek tagja:
 • Völgyes József polgármester
 • Bognár László alpolgármester
 • Dr. Imre Gábor jegyző
 • Dr. Peskó János háziorvos
 • Dr. Kollár László gyermekorvos
 • Benzinger Péterné védőnő
  A munkacsoport munkáját segítő hivatali munkatársak:
 • Imre Zsuzsanna igazgatási ügyintéző
 • Antal Márta szociális ügyintéző
 • Csillag Katalin pénzügyi csoportvezető
  Minden, a járvánnyal kapcsolatos települést érintő további intézkedést a munkacsoport véleményének kikérésével hozok meg.

2. A településen az önkormányzati 2020. évi március 15-i ünnepségek megtartása elmarad.

3. Az óvodai ellátás 2020. március 16. napjától az országosan meghirdetett veszélyhelyzet fennállásáig szünetel.

4. A Polgármesteri Hivatal munka és ügyfélfogadási rendjét a jegyző hatáskörében korlátozza.
Személyes ügyintézés a hivatalban szünetel. Csak a kizárólag személyes eljárást igénylő halaszthatatlan esetben léphet be ügyfél a hivatalba. Otthoni munkavégzést kell elrendelni azokban a munkakörökben, ahol ennek feltételei adottak.

5. Az önkormányzat általi szociális élelmiszerosztás – későbbi intézkedésig – felfüggesztésre kerül.

6. A Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár, valamint a Nemzetiségek Háza további intézkedésig zárva tart, programjai nem kerülnek megtartásra. Rendezvények megtartását nem engedélyezem.

Jelen utasításom 2020. március 14. napjától 13. 00 órától annak visszavonásáig hatályos.