HírekÖnkormányzat

Az országos átlag harmada Csobánkán a bűnügyi fertőzöttség (videó)

A képviselő-testület április 25-i ülésén tárgyalta a Szentendrei Rendőrkapitányság, a Szentendrei Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és a Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolókat. Az ülésre meghívták az érintett szervezetek képviselőit, de sajnos csak Kiss Gábor rendőr százados, a pomázi rendőrőrs parancsnoka tudott személyesen megjelenni.

A Szentendrei Rendőrkapitányság korábban egy 35 oldalas beszámolót küldött el az önkormányzatnak, amiben részletesen beszámolnak a Csobánkán végzett munkájukról. A beszámoló az előterjesztés mellékleteként elolvasható az önkormányzat weboldalán.

Kiss Gábor százados, aki nem mellékesen csobánkai lakos röviden összefoglalta a beszámoló tartalmát, kiemelte a legfontosabb eredményeket és válaszolt a képviselők kérdéseire. Összefoglalójából megtudhattuk, hogy a Szentendrei Rendőrkapitányság teljes illetékességi területén 34.7% -os csökkenés volt tapasztalható 2021-ben az elkövetett bűncselekmények számában. Csobánka adatai nem csak illeszkednek ehhez a trendhez, de túl is szárnyalják azt. 2021-ben mindössze 18 bűncselekményt követtek el a településen, ez 37.9%-os csökkenést jelent az előző évi adatokhoz képest. A százados elemezte az adatokat az országos bűnügyi statisztikákhoz viszonyítva is.

Megállapítása szerint mindössze az országos átlag harmada Csobánkán a bűnügyi fertőzöttség.

Röviden elemezte a különböző bűncselekmény típusok adatait. Elmesélte, hogy pályafutása korábbi szakaszában azt tapasztalta, hogy rengeteg hétvégi ház feltörés és betörés történt a településen. Ezek az esetek szerencsére ma már teljesen eltűntek. A lopások számában évtizedes csökkenő trendet lehet megfigyelni. 2­021-ben már csak 4 ilyen esetről szereztek tudomást Csobánkán, míg 2012-ben még 124 ilyen eset szerepelt a statisztikában. Rablás, személygépkocsi lopás, gépjárműfeltörés, zsarolás, kifosztás, önbíráskodás, orgazdaság, embercsempészet, lakásbetörés egy esetben sem fordult elő, amit egy fontos és megtartandó eredménynek értékelt a százados. Reméli, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete is összhangban van a kedvező adatokkal.

Kiemelte, hogy a rendőrség konstruktív együttműködést tudott kialakítani a polgármesteri hivatallal. Megemlítette a rendőrlakás felújítását és hivatali dolgozók segítőkészségét.

A képviselői kérdések sorát megnyitva Markolt-Lindmayer Gabriella a közlekedésbiztonság témakörét vetette fel. Szerette volna megtudni, hogy milyen tervei és lehetőségei vannak a rendőrségnek ezen területen. A százados válaszában elmondta, hogy jelenleg egyetlen traffipaxos mérési pont van Csobánkán, amit a közeljövőben is használni fognak és új mérési pontok kijelölésén is elgondolkodnak. A polgármester a beépített traffipax, az úgynevezett traffibox telepítési lehetőségéről tett fel kérdést a témához kapcsolódva. Kiss Gábor szerint meg kell vizsgálni ennek a berendezésnek a szükségességét és az anyagi lehetőségeket is, mert a telepítéshez szükséges a település pénzügyi hozzájárulása is. Végül abban maradtak, hogy a közeljövőben egyeztetéseket kezdenek ebben az ügyben.

Dr. Imre Gábor jegyző a közösségi médiából minden csobánkai által ismert, rendszeresen szabadon kóborló nagytestű kutyákkal kapcsolatos ügyről kérdezett.

A százados szerint teljesen jogos, hogy a nagytestű kutyák miatt a lakosság veszélyeztetve érzi magát.

Hozzájuk három ilyen bejelentés érkezett. Mindhárom esetben indult eljárás. Két esetben szankcionálták a tulajdonost, a harmadik esettel kapcsolatos eljárás pedig most van folyamatban, de várhatóan ismét pénzbüntetést kap a tulajdonos, ami fokozatosság elvét követve már egy érezhető összeg lesz. A képviselői közbevetésekre reagálva elmondta, hogy ha az eset folyamatosan ismétlődik, akkor akár a szabálysértési elzárásig is eljuthat az ügy.

Mohácsi Katalin a köztéri alkoholfogyasztás problémájára mutatott rá. Külön kifogásolta a Fő téren tapasztalható állapotokat, ahol az italfogyasztáshoz szorosan kapcsolódik a hangoskodás és a közterület illemhelyként való használata. A százados kérte, hogy minden ilyen esetben tegyenek bejelentést 112-es segélyhívó telefonszámon, és ígéretet tett a fokozottabb ellenőrzésre, amit már a testületi ülés másnapján tapasztalhattak a Fő téren italozók.

Kiss Gábor rendőrszázados tájékoztatóját követően Völgyes József polgármester köszönetét fejezte ki a rendőrség eredményes munkájáért, majd a képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a a Szentendrei Rendőrkapitányság, a Szentendrei Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és a Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolókat.