Hírek

A Kerekdomb nem lesz az új Sumica!

– nyílt levél a Csobánkai Hírlevélben és a Csobánka Online-on megjelent cikkekkel kapcsolatban –

Tisztelt Csobánkai Polgárok!

Az előző hetekben két, a csobánkai sajtóra korábban nem jellemző hangvételű, velem kapcsolatos cikk jelent meg. Mindkét írás megjelenése után sokan kerestek meg felháborodva az azokban megfogalmazott félrevezető részinformációk, valamint a cikkek egyoldalú és személyeskedő stílusa miatt. Ismerősök és ismeretlenek fejezték ki együttérzésüket és buzdítottak arra, hogy reagáljak, írjam meg a történetet.

Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy sem nekem, sem a férjemnek (sem a tágabb családomnak) nincs ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos szakmai képzettségünk, tapasztalatunk, nem vagyunk építési vállalkozók, nincs üzleti kapcsolatunk ingatlanfejlesztővel, és nincs is ilyen ambíciónk. Kiemelten hangsúlyozom, hogy a cikkekben említett területen nem tervezek semmiféle ingatlan beruházást. Ezért ezúton is határozottan visszautasítok minden állítást, utalást vagy sejtetést, ami a 010/7-es helyrajzi számú telket bármilyen építési beruházással, ingatlanfejlesztéssel vagy a Sumicával összefüggésbe hozza.

Az előző évben mindvégig törekedtem a területtel kapcsolatos korrekt, mindenki számára elfogadható rendezésre. Ahogy korábban már számos alkalommal, úgy most is jelzem, hogy nem kívánok többlet építési jogokat szerezni. Ugyanakkor az eredeti területen is biztosított, a legelő besoroláshoz kapcsolódó és a másfél éve itt élő lovaim védelmét szolgáló építményhez szükséges jogokat a jövőben is kérelmezni fogom.

Hangsúlyozom, hogy nem áll szándékomban az alábbiakban hivatkozott tisztségviselőket támadni, véleményezni, minősíteni, kizárólag arra törekszem, hogy az eseményeket a rendelkezésemre álló dokumentumok és levelezések alapján bemutassam. Amennyiben bárkinek más véleménye van az alábbiakról, állok rendelkezésére, hogy tisztázzuk a helyzetet.

A szomszédunkban lévő, 010/4-es helyrajzi számon nyilvántartott, 85.000 m2 területű, a csobánkai Helyi Építési Szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) 49. § (1) bekezdése szerinti Má-2-es besorolású legelő 3 magánszemély osztatlan közös tulajdonában volt 2021 augusztusáig. Ebben a besorolási övezetben a legkisebb kialakítható és legkisebb beépíthető telek terület egyaránt 50.000 m2.

Mivel szeretnék a jövőben lóasszisztált programokat, lovasoktatást, tereplovagoltatást folytatni (ezzel is színesítve a családok által helyben is elérhető szolgáltatások körét), 2021. tavaszán egyeztetéseket kezdtem az akkori tulajdonosokkal arról, hogy a területet hosszú távon kibéreljem vagy megvásároljam.

Tekintettel arra, hogy az egyik tulajdonos területrészét hatalmas jelzálog és adósság terhelte, a tulajdonosok úgy döntöttek, hogy megpróbálják a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról szóló törvényben foglaltak alapján a területet megosztani (2020. évi LXXI. törvény 11. § (1) bekezdés), és külön-külön értékesíteni.

A Földhivatal – az akkori tulajdonosok kezdeményezésére – 2021. augusztusában bejegyezte a terület megosztásáról szóló határozatot. A megosztási folyamatban – hivatalból – a csobánkai jegyző is részt vett, a terület megosztására irányuló kezdeményezés ellen nem emelt kifogást. A megosztással 3 önálló helyrajzi számú, a HÉSZ hatályos előírásánál jóval kisebb, egyenként 28.000 m2-es terület jött létre.

2021. szeptemberében adásvételi szerződést kötöttem az egyik (010/4) megosztott területre. Az eljárás során az adásvételi szerződés elektronikus úton, szabályosan kifüggesztésre került.

2021. október 15-én egyeztettem a főépítész asszonnyal. A főépítész asszony – HÉSZ-ben foglalt szabályokra alapozott – álláspontja szerint beálló nem építhető a területen. A mi álláspontunk szerint (amit többek között az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben foglaltakra alapozunk, 1998. évi XXVIII. törvény 5. § (3) bekezdés) lehet beállót építeni a területen.

2021. ősz folyamán beállót (nem istállót!) építettünk a lovaink számára. Fontos, hogy az építmény két oldalról nyitott, fa szerkezetű, ellentétben a mindenhol terjesztett istállóval, ami jellemzően téglaépület és minden oldalról zárt. Mindemellett a teljes területen a besorolási övezetnek megfelelő gazdálkodást folytatunk: a korábbról a földben maradt gyümölcsfa tuskókat kiszedtük, a területet feltárcsáztuk, lazítottuk és legelő fűmaggal újravetettük.

2021. őszén a Pest Megyei Kormányhivatal Építésfelügyeleti Hatósága (PMKH) eljárást folytatott le (a helyszíni ellenőrök tájékoztatása szerint az önkormányzat bejelentése alapján), majd december 29-én arról határozott, hogy az építményt tegyük szabályossá vagy bontsuk le.

2022. január 27.: a PMKH határozata ellen közigazgatási per megindítása iránti keresetet nyújtottam be a Budapest Környéki Törvényszékhez (a beálló számára egyúttal jogvédelmet kértem a per idejére). A per jelenleg folyamatban van.

2022. január-október: egyeztetések kezdeményezése és folytatása annak érdekében, hogy a HÉSZ (minimum 50.000 m2-es telekméret előírás) és a valós helyzet (a 3 megosztott telek) közötti ellentmondás megszüntetésre kerüljön, valamint az eredetileg az állattartáshoz biztosított építési jogok (de nem többletjogok!) is biztosítva legyenek.

2022. október 27-én a Képviselő Testület tárgyalta az ügyben előkészített előterjesztést, amit a tárgyalás során visszavontam.

Véleményem szerint a már említett, osztatlan közös tulajdon felszámolásáról szóló törvény hatályba lépésével egy új jogi környezet alakult ki a 2016-ban elfogadott – és jelenleg is érvényes – csobánkai HÉSZ szabályokhoz képest. Az új jogi környezet kialakításának oka, hogy „az Országgyűlés elkötelezett a magyar földművesek agrárpiaci versenyképességének javítása, gazdasági pozícióik megerősítése mellett és támogatja az optimális méretű, stabil tulajdonosi szerkezeten alapuló hazai agrárium kialakulását” (2020. évi LXXI. törvény Preambulum, Előszó). Ennek érdekében minimálisan 10.000 m2-ben határozták meg a kialakítható legelő besorolású területek nagyságát. Tekintettel arra, hogy más osztatlan közös tulajdonban lévő mezőgazdasági területek is vannak Csobánkán, erre az új jogi környezetre már régen reagálnia kellett volna az Önkormányzatnak a HÉSZ megfelelő módosításával.

A lovaim védelme érdekében épített beálló ügyében a Budapest Környéki Törvényszék fog választ adni. Amennyiben bontásra kötelez minket, a beállót elbontjuk, ehhez kétség sem férhet. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy amennyiben az Önkormányzat időben reagált volna az új jogszabályra, ez a probléma talán fel sem merült volna.

A jogi vita ellenére férjemmel együtt az egész időszak alatt kerestük – és most is keressük – azokat a megoldásokat, amelyek elfogadhatók a település lakói, az Önkormányzat és a magunk részéről is. Ezért kezdeményeztem – Polgármester Úr és Főépítész Asszony javaslatára a folyamatban lévő egyéb HÉSZ módosításokhoz kapcsolódóan – a terület rendezésére irányuló HÉSZ módosítást. Bízva abban, hogy a képviselőtestületi előterjesztés tartalmazni fogja az előzetes tárgyalások összefoglalását, és egy olyan határozati javaslatot, amely a megosztás miatt létrejövő anomáliát igyekszik megszüntetni, lehetővé téve az egész éves, biztonságos állattartást a területen. Mivel az előterjesztés nem erre irányult, és az ülésen sem sikerült a tényleges, fent részletezett célok irányába terelni az egyeztetést és ezek mentén közelíteni az álláspontokat, a kérelmemet az ülésen visszavontam.

Összefoglalva: Csobánkán, egy telekmegosztás eredményeképpen a HÉSZ-ben Má-2-es övezetre meghatározott minimális telekméretnél kisebb területek jöttek létre, amelyeken ugyanezen okból az erre az övezeti besorolásra érvényes beépítési szabályok sem érvényesíthetők, így az egész éves, biztonságos állattartásra alkalmatlanok. Véleményem szerint ezek, a szabályozáson belüli ellentmondások önmagukban, bírósági eljárás nélkül is igénylik a helyi szintű rendezést, függetlenül attól, hogy bárki hibázott-e a folyamatban.

Emellett azonban mélyen elszomorít az a bulvár stílus, amivel több hónapot visszalapozva sem találkoztam a Csobánkai Hírlevélben és annak online magazinjában. Olyat pedig különösen nem találtam, amelyik egy csobánkai polgár személyét (még ha képviselő is az illető) ilyen egyoldalúan, a tények egy részét elhallgatva, más részüket pedig elferdítve tálalja. Azt gondolom, hogy ez a fajta „újságírás” méltatlan a településhez. Nem hiszem, hogy a településnek arra lenne szüksége, hogy egy jogértelmezési vitát felhasználva bárki is indulatokat szítson, és indokolatlan „sumicázással” további alaptalan feltételezésekre sarkallva a lakosságot egy képviselőjének a becsületébe gázoljon.

Én mindenesetre, ahogy eddig is, úgy ezután is minden kérdésben (akár köz-, akár magánügy) az együttműködésre és a megegyezésre törekszem. Csobánka békés fejlődését támogatom, ezért nem szeretnék részt venni semmilyen megosztásban, árkok ásásában. Köszönöm a polgárok együttérzését és támogatását! És ha bárkiben további kérdés merül fel akár a fentiekkel, akár más üggyel kapcsolatban, keressen bizalommal!

Csobánka, 2022. november 22.                                                      Babos-Kaszab Veronika